Saturday, 6 July 2013

जीवन म्हणजे ??? (दुःख पिऊन आनंद जगणे)


आनंद जीवनाचा कशात असतो ते कळेना,

आणि जे हवे-हवे से वाटते ते कधी मिळेना...जीवन म्हणजे बुद्धीबळाचा आहे खेळ,
आणि आपण सारे या खेळातले आहोत प्यादी...
आपण मात्र जगतो तोवजीर(निर्माण करता) जगवितो तसे
पण कधीच जुळला नाही त्याचा-आपला जीवनात मेळ....


काळे म्हणजे नर आणि पांढरे म्हणजे मादी
जीवन जगण्यासाठी नेहमीच संघर्ष करतात ही प्यादी...


कधी वाटते का जगावे असले हे जगणे
पण कधीही कळले नाही त्या निर्मात्याचे वागणे...


कधी कधी आयुष्यात जगणे एकदमच कठीण होऊन जाते
जेव्हा जीवनात एकदम अचानक काही अघटीत घडते...


जसे घडले माझ्याबरोबर तसे तुझ्याबरोबरही काही घडले असेल,
मग करुया ना सगळे एकमेकांशी शेअर, म्हणजे काही मार्ग दिसेल..


का जगावे असे रडत-कुढत आणि गाळावे उगाच आसू
तू आणि मी कधीतरी फुल टट्टू होईपर्यंत पीत बसू...


क्षणभर का होईना, विसरून जाऊ हे सारे जग
आणि एकच प्याल्या बरोबर मारून एक झुरका बघ...


तू तूझ्या पद्धतीने मिळव सारा तूझा आनंद
मी माझ्या पद्धतीने मिळविण माझा आनंद...


मग का जगावे जगणे फक्त गाळीत आसू
तू आणि मी फूल टट्टू होईपर्यंत पीत बसू....

                                                                                                                 *** लिंगूराम शापित


No comments:

Post a Comment